Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji; Sędzia Sądu Najwyższego

Ilość
Autorzy afiliacji: