Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Ilość
Cahiers ERTA e-ISSN 2353-8953 ISSN 2300-4681
Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia e-ISSN 2543-9537 ISSN 2392-0971
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902
International Business and Global Economy e-ISSN 2353-9496 ISSN 2300-6102
Journal of Geography, Politics and Society e-ISSN 2451-2249 ISSN 2084-0497
Niepełnosprawność ISSN 2080-9476
Studia Historica Gedanensia e-ISSN 2391-6001 ISSN 2081–3309