Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ilość
Sortuj według
Autorzy afiliacji:
Schedae Informaticae e-ISSN 2083-8476 ISSN 0860-0295
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760
Studia Etymologica Cracoviensia e-ISSN 2084-3836 ISSN 1427-8219
Studia Religiologica e-ISSN 2084-4077 ISSN 0137-2432
Studies in Polish Linguistics e-ISSN 2300-5920 ISSN 1732-8160