Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ilość
Sortuj według
Autorzy afiliacji:
Zarządzanie Mediami e-ISSN 2354-0214
Zarządzanie Publiczne e-ISSN 2084-3968 ISSN 1896-0200
Zarządzanie w Kulturze e-ISSN 2084-3976 ISSN 1896-8201
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie e-ISSN 2084-2627 ISSN 1731-7398
Zeszyty Pracy Socjalnej e-ISSN 2449-6138 ISSN 1507-4285
Zeszyty Prasoznawcze e-ISSN 2299-6362 ISSN 0555-0025
Źródła Humanistyki Europejskiej e-ISSN 2449-6758 ISSN 2449-674X