Program antyplagiatowy
1.05.2019

Wydawnictwo UJ proponuje Redakcjom czasopism publikowanych w portalu ejournals.eu wdrożenie procedur antyplagiatowych zapewniających oryginalność artykułów.  Za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate.

czytaj więcej »
Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie
25.03.2019

Zachęcamy do stosowania się do normy PN-ISO 9:2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie

czytaj więcej »
Klasyfikacje w publikacjach naukowych
19.03.2019

Zachęcamy autorów oraz kolegia redakcyjne do podnoszenia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich poprzez wdrażanie klasyfikacji w swoich czasopismach.

czytaj więcej »
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
21.01.2019

Opublikowano komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

czytaj więcej »
Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok
2.01.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Wykaz czasopism punktowanych 2016”

czytaj więcej »
PRZEKŁADANIEC - Zaproszenie do nadsyłania abstraktów
2.09.2016

Słowo/obraz w przekładzie

pod red. Agaty Hołobut i Jakuba Jankowskiego

W najnowszym numerze Przekładańca zachęcamy do dyskusji nad przekładem słowa wpisanego w kontekst wizualny – słowa które dopowiada, opowiada, podkreśla, przekreśla lub tworzy obraz. Już ćwierć wieku temu amerykański badacz kultury wizualnej, W.J.T. Mitchell, nagiął prawa typografii, żeby unaocznić różne aspekty współistnienia słowa i obrazu: ich symbiozę (imagetext), konflikt (image/text), dynamikę wzajemnych relacji (image-text). W najnowszym numerze Przekładańca chcemy przyjrzeć się tym zjawiskom w świetle teorii i praktyki tłumaczenia; podjąć refleksję nad dawnym i współczesnym obliczem tekstów multisemiotycznych (powieści graficznych, książek obrazkowych i ilustrowanych, albumów), lecz również szeroko pojętego tekstu wizualnego, w przekładzie.

czytaj więcej »
IJCM Nagroda za Najlepszy Artykuł 2015
7.07.2016

"Mamy zaszczyt poinformować, że w pierwszej edycji konkursu na najlepszy artykuł opublikowany w IJCM
nagrodzony został artykuł autorstwa Pani dr Aleksandry Grobelnej z Akademii Morskiej w Gdyni pt.  “Role Ambiguity: a Problem
or a Challenge Facing Contemporary Hospitality Industry. The Critical Role of Employees’ Creativity”.
Serdecznie gratulujemy."
Komitet ds. Nagrody IJCM

czytaj więcej »
Rejestracja czasopism w sądzie
1.07.2016

Informacje dostyczące trejestracji czasopism w sądzie

czytaj więcej »
Ocena czasopism naukowych w roku 2015
8.01.2016

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

czytaj więcej »
Narzedzie do eksportu danych w formacie xml z Portalu Czasopism Naukowych do systemu POL-index
11.09.2015

Wydawnictwo UJ przygotowało  narzędzie, które umożliwia eksport metadanych z Portalu Czasopism Naukowych oraz import tych danych do systemu POL-index. Narzędzie zostało przygotowane według wytycznych podanych na stronie POL-index i zawiera wszystkie wymagane przez Ministerstwo dane.

Dane do bazy POL-index w postaci pliku xml mogą załączyć tylko upoważnieni przedstawiciele czasopism, którzy posiadają konto w systemie PBN https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/

W razie zainteresowania prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów do opiekunów poszczególnych czasopism tel: 12 663 23 80

czytaj więcej »
Przedłużenia terminu wprowadzania danych do polskiej bazy cytowań POL-index
23.07.2015

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego pojawił się Komunikat w sprawie przedłużenia terminu wprowadzania danych do polskiej bazy cytowań POL-index.

czytaj więcej »
Nowe czasopismo Historyczne dostępne na Portalu Czasopism
1.10.2014

Nowe czasopismo „Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej.

czytaj więcej »
Nowy numer czasopisma Romanica Cracoviensia za rok 2014
24.09.2014

Informujemy, że dostępny jest już nowy numer czasopisma Romanica Cracoviensia
Zapraszamy do lektury na Portalu Czasopism Naukowych!

czytaj więcej »
Nowe czasopisma w bazie danych EBSCO
29.08.2014

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma z Portalu Czasopism www.ejournals.eu zostały przyjęte do bazy EBSCO.

czytaj więcej »