Dostęp poprzez sieć extranet Uniwersytetu Jagiellońskiego

28.11.2014

Logowanie za pośrednictwem sieci EXTRANET UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

1.       Prosimy zalogować się na stronę extranet.uj.edu.pl używając pełnego adresu pracowniczego w systemie UJ (np. jan.kowalski@uj.edu.pl) i hasła tego samego, co dla poczty elektronicznej UJ

2.      Po pomyślnym zalogowaniu należy kliknąć link Portal Czasopism Naukowych, który przekieruje Państwa na stronę Portalu