Rejestracja czasopism w sądzie

1.07.2016

Aby zarejestrować czasopismo należy złożyć wniosek o rejestrację Sądzie Okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy w rejestrze dzienników i czasopism.

Informacja dotycząca rejestracji dzienników / czasopism (dla czasopism wydawanych w Krakowie)

 

Pliki do pobrania:

Rejestracja dzienników i czasopism
Rejestracja zmian w Rejestrze Dzienników i Czasopism
Załączniki
Wniosek o rejestrację czasopisma / dziennika
Wniosek o zmianę w Rejestrze Dzienników i Czasopism
Oświadczenie Redaktora Naczelnego