Artykuły

Odpływ rzeczny w Bieszczadach Wysokich w latach 1961–2015

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 75 – 91
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.023.8035