Artykuły

Determinants which Shape Confidence in Third Sector Organisations

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(2), s. 177–200
Data publikacji online: 12 lutego 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.015.7528

Znaczenie instrumentów rachunkowości wspomagających zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 511–524
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.038.8022