Artykuły

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad nową regulacją małżeństw katolickich w 1814 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 467–491
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.020.8074

Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem narodowej kodyfikacji prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815) – edycja źródłowa. Część I

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 239-275
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.024.11131

The Work of the Civil Reform Committee on the New Regulation of Catholic Marriages in 1814

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 179-203
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.036.9124

Edycje źródłowe