Janusz Łosowski

Stanowisko naukowe:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Artykuły

Starania sejmików szlacheckich o należyte gromadzenie, zabezpieczanie, opracowanie i przechowywanie akt sądów szlacheckich w XVI–XVIII wieku. Główne problemy  

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 1–30
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.001.7563