Maksym Jaremko

Stanowisko naukowe:

Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie