Artykuły

Ekonomiczne kontakty mieszkańców Rzeczypospolitej i Hetmańszczyznyw pierwszej połowie XVIII wieku

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 31–41
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.002.7564