Tadeusz Widła

Publikacje

Sortuj według

Recenzja książki Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie red. Maciej Trzciński, Olgierd Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 284-286
Data publikacji online: 10 stycznia 2018