Artykuły

Fotografia, szok i oburzenie: ramy wojny

Wielogłos, 2012, Numer 2 (12), s. 93-104
Data publikacji online: 19 października 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.005.0610

Naturellement: Speech Variants of Holocaust Bystanders in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 7-25
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.009.11384

Naturallement: o wariantach mowy świadków Zagłady w Shoah Claude’a Lanzmanna

Przekładaniec, 38 - Przekład i pamięć 1,
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.001.11675

Omówienia i rozbiory

Odpowiadanie miastu. Kulturowe studia miejskie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 237–247
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.018.5370