Artykuły

Między liryką beatu a wierszem projekcyjnym: Piotr Sommer i sztuka transferu poezji (ujęcie w planie amerykańskim) 

Przekładaniec, 2017, Numer 34 - Słowo i obraz w przekładzie 1, s. 151-171
Data publikacji online: 18 września 2017
DOI 10.4467/16891864PC.17.008.8214