Materiały

Sortuj według

Warsztatowe zmiany w polskim dziennikarstwie warunkowane wpływem nowych mediów w świetle badań empirycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 649–671
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.039.7336