Media na świecie

Sortuj według

Badania nad komunikacją międzykulturową: dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 540–566
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.033.7330