Artykuły

Sortuj według

Apofenia czytelnika/tłumacza wobec językowego medium na przykładzie polskiego przekładu Tęczy grawitacji Thomasa Pynchona oraz Finneganów trenu Jamesa Joyce’a

Przekładaniec, 2017, Numer 35- Słowo i obraz w przekładzie 2, s. 57-72
Data publikacji online: 1 marca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.17.012.8225

The Reader’s/Translator’s Apophany in the Face of the Linguistic Medium as Illustrated in the Polish Translation of Gravity’s Rainbow by Thomas Pynchon and Finnegans Wake by James Joyce

Przekładaniec, 2018, 2018 - Word and Image in Translation, s. 86–100
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864ePC.18.013.9835