Artykuły

Psychological and Historical Overview of Trade Unions

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 31–42
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.003.8275