Bożena Karwowska

Artykuły

Ciało i śmiech w „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej a polskie stereotypy genderowe

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 104-116
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.022.0544