Artykuły

O „Dwóch biegunach” Elizy Orzeszkowej i „Wieku niewinności” Edith Wharton

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 77-101
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.021.0543

W kręgu idei

Dwa oblicza „Cierniowej Różyczki”. Baśń o Śpiącej Królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 385–403
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.031.6492