Artykuły

Sortuj według

The Oldest Hebrew Document in Poland (1485)  and its Translations

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 15, s. 9-23
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.001.8170

Recenzje