Artykuły

Spójność planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego jako warunek sprawnego zarządzania rozwojem miasta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 403–413
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.031.8015