Artykuły

Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 443–461
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.034.8018