Patrycja Brańka

Artykuły

Social Participation in Rural Areas Based on the Example of Local Action Groups in Małopolskie Voivodeship

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 463–475
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.035.8019