Artykuły

Postępowania jedoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 525–550
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.039.8023