Marcin Waszak

Artykuły

Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), s. 551–566
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.040.8024