Elżbieta Znamierowska-Rakk

II. TOŻSAMOŚĆ NARODÓW I MNIEJSZOŚCI

Sortuj według

Bułgarzy czy Macedończycy? Wokół spisu ludności w Macedonii Piryńskiej z grudnia 1946 r

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 245-261
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.036.8334