Artykuły

Rozmowa „Wielogłosu” Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 7-35
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0537

Artykuły i przyczynki

„Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część pierwsza: uwagi ogólne i przypadek krytyki postkolonialnej

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 359–382
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.022.1579

„Tradycyjni” czy „nowocześni”? O metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny. Część druga: queer theory oraz gay and lesbian studies

Terminus, 2013, Tom 15, Zeszyt 3 (28), s. 383–400
Data publikacji online: 10 lutego 2014
DOI 10.4467/20843844TE.13.023.1580