Artykuły

Idee Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w pedagogice  na przykładzie poglądów Kazimierza Sośnickiego

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 55–64
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.005.8585