Artykuły

Czy pedagodzy przejmują się relatywizmem?  O niektórych filozoficznych konsekwencjach tezy o paradygmatyczności współczesnej pedagogiki polskiej

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 15–30
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.002.8582