Artykuły

Antyesencjalizm i panrelacjonizm jako cechy podmiotu w neopragmatyzmie Richarda Rorty’ego – implikacje edukacyjne

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 31–40
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.003.8583