Artykuły

Historyk w krytyku, krytyk w historyku

Wielogłos, 2014, Numer 4 (22) , s. 15–22
Data publikacji online: 22 maja 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.042.3451

ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) , s. 7-35
Data publikacji online: 2009

Rozmowa „Wielogłosu” Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 7-35
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0537