Artykuły

Obiekty zabytkowe w przestrzeni wirtualnej gry Ingress – studium małych miast Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 152, s. 11 – 31
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.028.8251