Artykuły i rozprawy

Sortuj według

Rola autopromocji w zarządzaniu ofertą telewizyjną

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 779–804
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.045.8187