Maria Piwińska

Media na świecie

Sortuj według

Entertainment in the media. Parody in “High Anxiety” by Mel Brooks

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 866–879
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.049.8191