Artykuły

Tor Służewiec w Warszawie – losy instytucji i obiektu podczas II wojny światowej

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 219–241
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.012.9576

Z historii mediów

Prasa jako narzędzie interwencji w okresie PRL-u. Przypadek przedsiębiorstwa Państwowe Tory Wyścigów Konnych w latach 70. i 80. XX wieku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 922–946
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.052.8194