Materiały

Sortuj według

Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 964–984
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.054.8196