Artykuły

Orientalistyka lwowska i krakowska – dwa ośrodki naukowe oraz ich wzajemne powiązania

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 303–316
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.015.7817