Artykuły

Sortuj według

Orientalistyka lwowska i krakowska – dwa ośrodki naukowe oraz ich wzajemne powiązania

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 303–316
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.015.7817

The Protection Provided by International Refugee Organizations in Turkey in the Immediate Post-War Period

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 607–619
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.034.10388