Artykuły

Ukraińska filologia na uniwersytecie lwowskim w XIX wieku i w pierwszej połowie XX stulecia. Ludzie, idee, recepcje

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), s. 355–374
Data publikacji online: 16 maja 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.018.7820