Agnieszka Lakner

Artykuły

The Metropolitan Opera jako wiodący producent spektakli operowych. Strategia kreowania marki the Met

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 52-69
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.007.8046