Maryla Zając

Artykuły

Spór o The Death of Klinghoffer Johna Adamsa. Opera w opiniikrytyków muzycznych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 31-51
Data publikacji online: 17 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.006.8045

Od elektronicznej muzyki do elektronicznego obrazu. Exposition of Music – Electronic Television Nam June Paika

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 100-117
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.023.8062