Wojciech Karasiński

Artykuły

Na styku epok. Porównanie warsztatu twórczego Josepha Riepla i Marcina Józefa Żebrowskiego na przykładzie utworów pro processione

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016),
Data publikacji online: 17 maja 2018