Artykuły

Zachodnia i wschodnia tradycja wykonawcza śpiewu sakralnego: aspekt estetyczny

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 6-22
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.019.8058