Debora Justyna Wiąckiewicz (OSB)

Artykuły

Personifikacje cnót w dramacie liturgicznym Ordo Virtutum Hildegardy z Bingen i na romańskich kolumnach kościoła św. Trójcy w Strzelnie

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 24-56
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.020.8059