Barnaba Matusz

Artykuły

Sortuj według

Przekształcanie wzorców w muzyce rockowej – przypadek No Fun zespołu The Stooges

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 118-134
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.024.8063