Artykuły

Co począć z Beatlesami? Metodologia muzykologii wobec muzyki rockowej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 31 (4/2016), s. 136-164
Data publikacji online: 25 maja 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.16.025.8064