Artykuły

Ucieczka w postkolonialność. Pułapki wschodnioeuropejskiego dyskursu teorii postkolonialnej

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 403–414
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.020.8679