Anna Engelking

Artykuły

Uwagi o (nie)przydatności konceptu homo sovieticus na przykładzie badań wśród białoruskich kołchoźników

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 4, s. 415–428
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.021.8680